Ce posibilităţi de intervenţie legală există

E important să reţineţi că odată ce a pornit ciclul violenţei - s-au petrecut 2-3 episoade de violenţă – acesta nu se opreşte de la sine!

Luaţi în considerare acţiunea juridică pentru a pune capăt violenţei!

Violenţa domestică este reglementată în legislaţia actuală pe mai multe căi.

 • Aparţin de dreptul civil:
  • Obţinerea unui ordin de protecţie
  • Divorţul
  • Încredinţarea minorilor şi programul de vizitare
  • Partajul bunurilor după divorţ
 • Unele fapte de violenţă în familie pot constitui contravenţii. De exemplu:
  • tulburarea liniştii locuitorilor – de obicei prin scandaluri zgomotoase;
  • tulburarea liniştii locatarilor între orele 22,00-8,00 şi 13,00-14,00;
  • alungarea din locuinţa comună a soţului său soţiei, a copiilor, precum şi a oricărei alte persoane aflate în întreţinere;
  Pentru aceste fapte pedeapsa poate fi amendă între 200 şi 1000 lei.
 • Câteva dintre formele de violenţă în familie sunt infracţiuni şi se încadrează în dreptul penal:
  • Loviri şi alte violenţe
  • Vătămarea corporală
  • Vătămarea corporală gravă
  • Tentativa de omor
  • Violul
  • Lipsirea de libertate în mod ilegal
  Pedepsele pentru aceste fapte sunt pedepse cu închisoarea. Cea mai scurtă este de 6 luni de închisoare pentru lovire şi cea mai lungă este de 25 de ani.
Femeile victimizate de către soţi sau parteneri este dificil să se hotărască asupra căii de acţiune juridică (detalii puteţi citi în documentul De ce stau femeile în relaţie abuzivă). Experienţa arată că cele mai solicitate servicii sunt poliţia – pentru protecţie şi stoparea violenţei partenerului – şi medicina legală – pentru dovedirea faptelor.
 • Dacă apelaţi la poliţie – fie că este solicitată să intervină la domiciliu-locul unde se petrece episodul de violenţă, fie că vă prezentaţi ulterior la secţia de poliţie, poliţistul are obligaţia, conform Legii 211 din 2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, art.4:
  “a încunoştiinţa victimele infracţiunilor cu privire la:
  • serviciile şi organizaţiile care asigură consiliere psihologică sau orice alte forme de asistenţă a victimei, în funcţie de necesităţile acesteia;
  • organul de urmărire penală la care pot face plângere;
  • dreptul la asistenţă juridică şi instituţia unde se pot adresa pentru exercitarea acestui drept;
  • condiţiile şi procedura pentru acordarea asistenţei juridice gratuite;
  • drepturile procesuale ale persoanei vătămate, ale părţii vătămate şi ale părţii civile;
  • condiţiile şi procedura pentru a beneficia de dispoziţiile art. 86^1 , 86^2 , 86^4 şi 86^5 din Codul de procedura penală, precum şi de dispoziţiile Legii nr. 682/2002 privind protecţia martorilor;
  • condiţiile şi procedura pentru acordarea compensaţiilor financiare de către stat.
  (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse la cunoştinţa victimei de către judecătorul, procurorul, ofiţerul sau agentul de poliţie la care victima se prezintă.
  (3) Informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse la cunoştinţa victimei, în scris sau verbal, într-o limbă pe care aceasta o înţelege.
  (4) Îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1)-(3) se consemnează într-un proces-verbal, care se înregistrează la instituţia din care face parte judecătorul, procurorul, ofiţerul sau agentul de poliţie la care se prezintă victima.”
 • E important să reţineţi:
  • depuneţi reclamaţie scrisă agentului constatator deoarece numai în baza acesteia se pot lua măsuri legale.
  • dovedirea faptelor de agresiune se poate face cu martori şi cu acte medicale; certificat medico-legal de constatare la cerere puteţi obţine de la serviciul de medicină legală; în Satu Mare, acesta funcţionează în prezent la Centru de sănătate mintală pe Str. Astronauţilor 7, cu program de la 7,30 la 13,30; obţinerea certificatului costă 38 Ron şi mai e necesar un timbru fiscal de 1 leu.
 • Dacă vă decideţi să solicitaţi un Ordin de protecţie, citiţi prezentarea în continuare:
  Legea 25/2012 permite judecătorilor să instituie măsuri imediate şi necesare pentru a vă proteja integritatea fizică şi psihică
  Ordinul de protecţie este o hotărâre judecătorească prin care se pot lua măsuri precum:
  • a) evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei;
  • b) reintegrarea victimei în locuinţa familiei;
  • c) limitarea dreptului de folosinţă al agresorului numai asupra unei părţi a locuinţei comune astfel încât agresorul să nu vină în contact cu victima;
  • d) obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă .
  • e) interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează sau le vizitează periodic.
  • f) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima;
  • g) obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute;
  • h) încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora.
  Instanţa mai poate dispune:
  • ca agresorul să suporte şi contravaloarea chiriei şi/sau a întreţinerii pentru locuinţa temporară în cazul în care nu e posibil să rămâneţi în locuinţa familială;
  • ca agresorul să urmeze consiliere psihologică, psihoterapie;
 • Ce aveţi de făcut pentru a obţine un ordin de protecţie?
  E nevoie să completaţi o cerere tip pe care o puteţi descărca aici:
  http://www.dreptonline.ro/legislatie/imagini/ cerere_emiterea_ordinului_de_protectie_legea_25_2012.pdf
  şi care se depune la Judecătoria de pe raza teritorială în care aveţi domiciliul sau reşedinţa; cererea poate fi introdusă personal sau prin reprezentant legal şi este scutită de taxa de timbru judiciar. Dacă doriţi să fiţi asistată sau reprezentată de avocat, trebuie să solicitaţi acest lucru printr-o altă cerere şi veţi primi asistenţă juridică gratuită.
  Punerea în aplicare:
  Ordinul de protecţie este executoriu. Hotărârea judecătorului se comunică structurii Poliţiei în a căror rază teritorială se afla locuinţa victimei. Pentru punerea în executare a ordinului de protecţie, poliţistul poate intra în locuinţa familiei şi în orice anexă a acesteia, cu consimţământul persoanei protejate prin ordin sau, în lipsă, al altui membru al familiei.
  Ce se întâmplă dacă agresorul încalcă ordinul de protecţie
  Incălcarea oricăreia dintre măsurile prevăzute prin ordinul de protecţie constituie infracţiunea de nerespectare a hotărârii judecătoreşti şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an fără posibilitatea de suspendare a executării.
  Organele de poliţie au îndatorirea să supravegheze modul în care se respectă hotărârea şi să sesizeze organul de urmărire penală în caz de sustragere de la executare.
  Dacă mai sunteţi în pericol după ce expiră ordinul puteţi solicita un nou ordin de protecţie, dacă există indicii că, în lipsa măsurilor de protecţie, viaţa, integritatea fizică sau psihică ori libertatea v-ar fi puse în pericol.

Unde puteţi primi informaţii, consiliere, sprijin:

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Satu Mare:
tel: 0261 768830

Poliţia locală Satu Mare :
tel: 0261 727020, 0733 956970

Serviciul Public de Asistență Socială Satu Mare:

tel: 0261 714195